تماس با ما

قالب های آماده چه مشکلاتی دارند؟

راهنمای مطالعه :

قالب های آماده مجموعه تم های آماده ای هستند که از قبل توسط توسعه دهندگان یک شرکت به هدف استفاده ی دوباره ساخته شده اند. قالب های آماده را هم میتوان در سایت های دیگر استفاده و هم از طریق فروش آهنها در مارکت پلیس ها (فروشگاه های قالب آماده) درآمدزایی کرد.
اما استفاده این قالب ها میتوانند مشکلاتی را هم در وبسایت شما به وجود آورند