تماس با ما

دکتر هومن ابراهیمی

طراحی وب سایت دکتر هومن ابراهیمی به منظور معرفی شخص پزشک و قراردادن مقالات آموزشی پزشکی در مهر 1402 پیاده سازی شد. معرفی پزشک ، معرفی مطب ، قراردادن مقالات آموزشی ، تعیین وقت ویزیت و قابلیت ثبت ویزیت آنلاین از جمله خدماتی است که در این وب سایت طراحی کردیم . به علت اینکه بعضی از مقالات پزشکی بر اساس زبان انگلیسی در وب سایت منتشر شده اند، قالب مقالات انگلیسی به صورت ltr (چپ به راست) طراحی شده است. این امر به منظور مطالعه راحت تر مخاطبان درنظر گرفته شده است.
لوگو دندانپزشکی

پالت رنگی

کالر پلت دندانپزشکی

خدمات انجام شده

طراحی وب سایت

سیستم مدیریت محتوا

زبان وب سایت

فارسی , انگلیسی

نوع سایت

شرکتی (پزشکی)

تاریخ اجرای پروژه

زمستان 1402
نمونه کار وب سایت پزشکی